Nordisk stream vilkår for bruk

 

1. Vilkår

Ved å gå inn på nettstedet på https://nordicstream.stg.geckodoit.com/, godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk, alle gjeldende lover og forskrifter, og godtar at du er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lokale lover. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, er du forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lover om opphavsrett og varemerker.

2. Bruk lisens

 1. Tillatelse gis til å midlertidig laste ned en kopi av materialet (informasjon eller programvare) på Nordic Stream-nettstedet for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er tildeling av en lisens, ikke en overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:
  1. endre eller kopiere materialet;
  2. bruke materialene til kommersielle eller ikke-kommersielle;
  3. forsøk på å dekompilere eller foreta omvendt utvikling av programvare på Nordic Stream-nettstedet;
  4. fjerne opphavsrett eller andre proprietære merknader fra materialet; Eller
  5. overføre materialet til en annen person eller «speile» materialene på en annen server.
 2. Denne lisensen avsluttes automatisk hvis du bryter noen av disse restriksjonene og kan avsluttes av Nordic Stream når som helst. Ved å avslutte visning av disse materialene eller ved opphør av denne lisensen, må du ødelegge eventuelle nedlastede materialer i din besittelse, enten i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialene på Nordic Stream sin nettside leveres på «som det er». Nordic Stream gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved og opphever alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse av immaterielle rettigheter eller andre brudd på rettigheter.
 2. Videre garanterer eller foretar ikke Nordic Stream eller gir noen fremstillinger om nøyaktigheten, sannsynlige resultatene eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller i forbindelse med slikt materiale eller på nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Ikke under noen omstendigheter skal Nordic Stream eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av driftsavbrudd) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Nordic Stream-nettstedet, selv om Nordic Stream eller en Nordic Stream-autorisert representant er varslet eller skriftlig om muligheten for slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier, eller ansvarsbegrensninger for følgeskader eller tilfeldige skader, kan disse begrensningene ikke gjelde for deg.

5. Nøyaktighet av materialer

Materialet som vises på Nordic Stream-nettstedet kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Nordic Stream garanterer ikke at noe av materialet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Nordic Stream kan når som helst gjøre endringer i materialet på nettstedet sitt. Nordic Stream forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialet.

6. Lenker

Nordic Stream har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til nettstedet sitt, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt lenket nettsted. Inkludering av noen kobling innebærer ikke godkjenning fra Nordic Stream av nettstedet. Bruk av slike koblede nettsteder er på brukerens egen risiko.

7. Modifikasjoner

Nordic Stream kan når som helst revidere disse vilkårene for bruk for sine nettsider. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den da gjeldende versjonen av disse vilkårene for bruk.

8. Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Tunis, og du ugjenkallelig underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i denne staten eller plasseringen.