TViP S-Box Instruktioner

Dessa instruktioner är skrivna för 410/412/415/605 m.fl

Har du köpt en Tvip S412 så rekommenderar vi att du kopplar in din box med ethernet kabel. Kopplar du upp dig med WIFI så får du också räkna med att du kommer uppleva lagg & frysningar i bilden

1. Koppla in allting och starta boxen
2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av enheten till den senaste mjukvaran
3. Enheten startar om efter uppdateringen
4. Gå till Settings och sedan till Network
5. Skriv ner MAC-adressen för aktivering av provkonto eller köp av abonnemang
6. Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:

Stream Source: Multicast
UDPXY Server:
MPEG-TS Buffering, msec: 5000
DVR Storage: No storage
Timeshift storage: Internal storage
Auto-timeshifting: ON
Content Source: Web Portal

Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den och ställ in följande inställningar:

Portal URL: http://dinurl:2095/c/
Portal Manager: Off
Use Web portal: Whole System
API Mode: GSTB

Sedan trycker du på Apply.

Nyare TV:n har svårt att synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med boxen och då kan ni få s.k FPS LAGG. Detta löser ni genom att gå till Settings – Display och sätta HDMI Auto Framerate till ON.

GENVÄGAR FÖR FJÄRRKONTROLL:

Inne i en kanal:
trycker du Förstoringsglaset så kan du ändra språk/undertext (om det finns i kanalen) eller aktivera 3D
MENU: Tryck på Aspect Ratio för att ändra bildförhållande t.ex 4:3, 16:9 osv
Kugghjul: Öppnar TVIP System Settings
Knappen längst ner till vänster: Kan även ändra Aspect ratio i en kanal