Nordic Streamin käyttöehdot

 

1. Ehdot

Kun käytät verkkosivustoa https://nordicstream.stg.geckodoit.com/,sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja hyväksyt, että olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, et saa käyttää tai käyttää tätä sivustoa. Tämän verkkosivuston sisältämät materiaalit on suojattu sovellettavalla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännöllä.

2. Käytä lisenssiä

 1. Lupa ladata tilapäisesti yksi kopio materiaaleista (tiedoista tai ohjelmistoista) Nordic Streamin verkkosivuilta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen ohimenevin katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirto, ja tämän lisenssin nojalla et saa:
  1. muuttaa tai kopioida materiaaleja;
  2. käyttää materiaaleja kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin;
  3. yrittää purkaa tai selvittää Nordic Streamin verkkosivustolla olevia ohjelmistoja;
  4. poistaa materiaalista tekijänoikeudet tai muut omistusoikeudelliset merkinnät; Tai
  5. siirtää materiaalit toiselle henkilölle tai ”peilata” materiaaleja muulla palvelimella.
 2. Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos rikot jotakin näistä rajoituksista ja Nordic Stream voi irtisanoa sen milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai tämän lisenssin päättymisen jälkeen, sinun on hävitettävä kaikki hallussasi olevat ladatut materiaalit joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

 1. Nordic Streamin verkkosivujen materiaalit toimitetaan ”sellaisenaan”. Nordic Stream ei anna mitään takuita, ilmaistuja tai oletettuja, ja täten kiistää ja kumoaa kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut tai ehdot soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai teollis- ja tekijänoikeuksia tai muita oikeuksien loukkauksia.
 2. Nordic Stream ei myöskään takaa tai esitä mitään esityksiä, jotka koskevat materiaalien käytön tarkkuutta, todennäköisiä tuloksia tai luotettavuutta verkkosivustollaan tai jotka liittyvät muuten tällaiseen aineistoon tai mihinkään sivustoon liittyvään sivustoon.

4. Rajoitukset

Nordic Stream tai sen toimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingot tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka johtuvat materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää materiaaleja Nordic Streamin verkkosivustolla, vaikka Nordic Streamille tai Nordic Streamin valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu tai siitä on ilmoitettu kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita oletettujen takuiden rajoituksia tai vastuun rajoituksia välillisistä tai satunnaisista vahingoista, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Materiaalien tarkkuus

Nordic Streamin verkkosivuilla esiintyvät materiaalit voivat sisältää teknisiä, kirjoitusvirheitä tai valokuvausvirheitä. Nordic Stream ei takaa, että mikään sen verkkosivuilla oleva materiaali on tarkkaa, täydellistä tai ajankohtaista. Nordic Stream voi tehdä muutoksia sivustollaan olevaan aineistoon milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Nordic Stream ei kuitenkaan sitoudu päivittämään materiaaleja.

6. Linkit

Nordic Stream ei ole tarkistanut kaikkia verkkosivustoja, jotka on linkitetty sen verkkosivustoon, eikä ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että Nordic Stream hyväksyisi sivuston. Tällaisen linkitetyn verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Muutokset

Nordic Stream voi muuttaa näitä käyttöehtoja verkkosivustolleen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut noudattamaan näiden palveluehtojen nykyistä versiota.

8. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Tunisin lakeja ja niitä tulkitaan niiden mukaisesti, ja sinä voit peruuttamattomasti antaa kyseisen valtion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan tai sijaintipaikkaan.