[vc_row css=”.vc_custom_1577523595680{margin-bottom: 45px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

AML:n ja KYC:n käytännöt ja menettelyt

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta on jatkuva ja jatkuva prosessi. Koska rikolliset tarvitsevat rahoituspalveluja rikollisen toimintansa tuoton pesemiseksi ja rahoittamiseksi, maksupalveluntarjoajien on kyettävä tunnistamaan ja ymmärtämään, mitä riskejä niiden palveluista rahanpesuun ja/tai terrorismin rahoitukseen käytetään, ja toteuttaa asianmukaiset hallinnolliset prosessit tällaisten riskien ehkäisemiseksi tai ainakin minimoimiseksi.

Oikea know-your-customer (KYC) -käytännöt ovat keskeisiä. Vahva asiakastuntemus tarjoaa perustan ymmärtää yleisiä toimintoja, joihin asiakkaan yleensä odotetaan harjoittavan toimintaa. Tämä antaa maksupalveluntarjoajalle mahdollisuuden havaita epätavallisia ja epäilyttäviä toimia, tutkia niitä asianmukaisesti ja tarvittaessa varoittaa asianomaisia viranomaisia.

Muuttuvan ympäristömme vuoksi on erittäin tärkeää, että maksupalveluntarjoajat ja muut rahoituslaitokset arvioivat jatkuvasti nykyisten toimintatapojensa, menettelyjensä ja työntekijöiden koulutusohjelmiensa vahvuutta ja merkityksellisyyttä, ja jos tarvittaessa päivittää ne näiden muutosten korjaamiseksi.

Rahanpesu ja terrorismi eivät ainoastaan vahingoita koko kansalaisia, vaan voivat myös vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta. On tietenkin yhteiskunnan edun mukaista, että ryhdytään kaikkiin kohtuullisiin toimiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen filosofia

On erittäin tärkeää, että maksupalveluntarjoajat toimivat rahanpesun riskien torjumiseksi ja auttavat hallituksia tunnistamaan mahdolliset terrorismin rahoitustoimet.

NordicStreamin käytännöt ja menettelyt:

NordicStream on ottanut käyttöön rahanpesun ja terrorismin vastaisen rahoituspolitiikan, joka edellyttää tehokkaiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ohjelmien kehittämistä ja toteuttamista sovellettavien lakien mukaisesti;

Compliance & Risk Management Department vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvien käytäntöjen, käytäntöjen ja menettelyjen kehittämisestä ja soveltamisesta.

NordicStream on ottanut käyttöön asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia menettelyjä ja rutiineja, joihin kuuluu esimerkiksi asiakkaan tunnistaminen ja asiakkaan henkilöllisyyden tarkistaminen asiakirjojen, tietojen tai saatujen tietojen perusteella. luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä (kuten julkisista rekistereistä) ja tarvittaessa tosiasiallisesta omistajasta ja edunsaajasta.

NordicStream on ottanut käyttöön asianmukaiset valvonta-, määräykset ja vaatimustenmukaisuusmenettelyt;

NordicStream kiinnittää erityistä huomiota;

asiakastemme omistus- ja valvontarakenteen ymmärtämiseen.

liikesuhteen tarkoitusta ja aiottua luonnetta koskevien tietojen saamiseksi.

seurata liikesuhteita, mukaan lukien liiketoimien valvonta, jotta varmistetaan liiketoimien johdonmukaisuus saatujen tietojen kanssa liikesuhteen tarkoituksesta ja suunnitellusta luonteesta;

Jos asiakkaan syyt liiketoimeen/toimintaan eivät ole selkeitä tai ymmärrettäviä NordicStream-virtoja, rahanpesun tai terrorismin rahoituksen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Luotamme asiakkaisiin lähinnä oleviin – paikallisiin sivuliikkeen johtajiin, suhdepäälliköihin ja asiakaspalveluun – ymmärtääksemme täysin, kenen kanssa harjoitamme liiketoimintaa, ja varmistamaan, että asiakkaidemme puolesta harjoittamamme liiketoiminta on laillista;

Olemme kehittäneet ja päivittäneet edelleen käytäntöjä ja menettelyjä, jotka täyttävät tai ylittävät sovellettavat lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset, ja koulutamme työntekijöitä jatkuvasti sen mukaisesti;

Olemme laatineet prosesseja auttaaksemme hallituksia tunnistamaan asiaankuuluvia tietoja epäillyistä terroristi- ja rahanpesuyhteisöistä tai valtion virastojen yksilöimistä henkilöistä.

Lisäksi teemme täysimääräistä yhteistyötä lainvalvonta- ja sääntelyvirastojen kanssa.

NordicStream on kehittänyt menettelyjä ja toimintaperiaatteita, jotka auttavat tapahtumien seurannassa mahdollisen epäilyttävän toiminnan tunnistamiseksi;

NordicStream tunnustaa, että rahanpesun ehkäiseminen ja mahdollisen terrorismin rahoituksen tunnistaminen on jatkuva prosessi, johon liittyy jatkuvaa huolellisuutta ja kykyä pysyä rikollisten yhä kehittyneempien järjestelmien tahdissa. ;

NordicStream on perustanut työntekijöiden koulutusohjelmia työntekijöiden kouluttamiseksi ja avustamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten toimien ehkäisemiseksi.

NordicStream ei salli anonyymejä tilejä.

Lisäksi:

NordicStream päivittää jatkuvasti toimintatapojaan, järjestelmiään ja teknologiaansa ja kouluttaa nimettyä henkilökuntaansa varmistamaan, että heillä on hyvät valmiudet torjua rahanpesua ja muita talousrikoksia ja avustaa hallituksia terrorismin vastaisessa sodassa. Kaikki tämä tapahtuu kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten tunnustettujen standardien ja määräysten mukaisesti. NordicStream on edelleen täysin sitoutunut jatkuvasti varoittamaan ja estämään tuotteidensa ja palvelujensa käytön niiden käyttäjien toimesta, jotka käyttäisivät niitä väärin.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]