Nordic Stream Servicevilkår

 

1. Vilkår

Ved at få adgang til hjemmesiden på https://nordicstream.stg.geckodoit.com/accepterer du at være bundet af disse servicevilkår, alle gældende love og bestemmelser og accepterer, at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokal lovgivning. Hvis du ikke er enig med nogen af disse vilkår, er du forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende ophavsrets- og varemærkelovgivning.

2. Brug licens

 1. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på Nordic Stream’s hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel forbigående visning. Dette er tildelingen af en licens, ikke en overdragelse af ejendomsretten, og i henhold til denne licens må du ikke:
  1. ændre eller kopiere materialerne
  2. anvende materialerne til kommercielle eller ikke-kommercielle
  3. forsøge at dekompilere eller foretage reverse engineering af software, der er indeholdt på Nordic Streams hjemmeside;
  4. fjerne eventuelle ophavsrettigheder eller andre navne, der er ejet af materialerne Eller
  5. overføre materialerne til en anden person eller “spejle” materialerne på en anden server.
 2. Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan til enhver tid opsiges af Nordic Stream. Ved afslutning af din visning af disse materialer eller ved ophør af denne licens, skal du ødelægge alle downloadede materialer i din besiddelse, enten i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialerne på Nordic Streams hjemmeside leveres på “som de er og forefindes”. Nordic Stream giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede garantier, og fraskriver sig og ophæver hermed alle andre garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.
 2. Endvidere garanterer Nordic Stream ikke eller fremsætter ingen erklæringer vedrørende nøjagtigheden, de sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på sin hjemmeside eller på anden måde vedrører sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

Nordic Stream eller dets leverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle skader (herunder, men ikke begrænset til, skader på grund af tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsforstyrrelser), der opstår som følge af brug eller manglende evne til at bruge materialerne på Nordic Streams hjemmeside, selv om Nordic Stream eller en Nordic Stream-autoriseret repræsentant er blevet underrettet eller skriftligt om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger i ansvar for følgeskader eller hændelige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

5. Materialers nøjagtighed

Materialerne på Nordic Streams hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Nordic Stream garanterer ikke, at noget af materialerne på nordics hjemmeside er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Nordic Stream kan til enhver tid foretage ændringer i materialerne på sin hjemmeside uden varsel. Nordic Stream forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

Nordic Stream har ikke gennemgået alle de websteder, der linkes til sin hjemmeside, og er ikke ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside. Medtagelsen af et link betyder ikke, at Nordic Stream påtager sig pladsen. Brug af en sådan linket hjemmeside er på brugerens egen risiko.

7. Ændringer

Nordic Stream kan til enhver tid revidere disse servicevilkår for sin hjemmeside uden varsel. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den daværende aktuelle version af disse servicevilkår.

8. Gældende lov

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Tunis’ lovgivning, og du underkaster dig uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i den pågældende stat eller det pågældende sted.